Dette nettstedet om gjeld er ment som et ressursenter for deg med mye gjeld. Du har da gjerne stiftet dine første erfaringer på godt og vondt med inkassobransjen og er fanget  i en negativ spiral med nye kredittkort og låneopptak. Dersom du har hatt problemer over lengre tid har du kanskje fått en eller flere betalingsanmerkinger og fått merke følgene av dette.

På dette nettstedet vil vi ha artikler og linker om gjeldsproblematikk, gjeldsordning og inkasso. For mange er dette tabubelagte emner det er vanskelig å søke hjelp og prate om.Vi håper med dette vi kan hjelpe deg på veien og forstå at det er svært mange der ute som er i samme situasjon som deg. Samtidig er vi opptatt av å formidle at gjeldsproblemer sjeldent løses av seg selv og at man må ta tak i egen økonomi og livssituasjon for å snu den negative trenden. Mange trenger hjelp i denne fasen av advokat eller gjeldsrådgiver.

Mange opplever det ubehagelig med kortvarige problemer som medfører at de få en purring fra tid til annen. For andre er dette bare forstadiget til problemene de sitter midt i. Svært mange nordmenn lever daglig i redsel for å bli kastet ut av leiligheten eller at boligen skal bli lagt ut for tvangssalg. Tvungen utleggstrekk i lønn er det også mange som sliter med, noe som også innebærer at arbeidsgiver dessverre får innblikk i den vanskelige økonomiske situasjonen din.