For de aller fleste med gjeldsproblemer så skyldes ikke problemene i seg selv boliglånet men boliglån kan være nøkkelen til å refinansiere gjeld. Nesten uten unntak så starter problemene med forbrukslån og kredittkortgjeld som stadig øker kombinert med at regninger på andre utgifter begynner å bli problematisk å betale. Ikke sjeldent kommer disse problemene ofte i sammenheng med sykdom og/ eller arbeidsledighet. Til slutt oppstår det så gjerne problemer med å dekke boliglånet også som en direkte konsekvens av annen ubetalt gjeld.

Dersom du søker hjelp, enten hos en offentlig gjeldsrådgiver, privat gjeldsrådgiver, ja til og med på TV-programmet ”luksusfellen” kommer dette spørsmålet tidlig på banen. Har du bolig med friverdi som du kan stille som sikkerhet for ny refinansiert gjeld?

Med bolig med friverdi menes det at boliglånet ditt er vesentlig mindre enn verdien av boligen din slik at det er mulighet for økt låneopptak med pant i selve boligen. Dersom din gjeld utover selve boliglånet er lik eller mindre enn friverdien i boligen din så har problemet etter stor sannsynlighet nesten løst seg selv. Den grusomme turen i banken med lua i hånden for å legge kortene på bordet og be om lån gjenstår imidlertid fortsatt, det samme gjør den endelige aksepten fra banken. Selv om du har friverdi i boligen vil banken selvfølgelig også se på muligheten din til å betjene et nytt lån. For mange som har gjeldsproblemer vil dette være en løsning på gjeldsproblemet.

Et alternativ til tradisjonelt banklån med pant i boligen, som er lite omtalt i media og i forbindelse med gjeldsrådgivning generelt er muligheten til å søke om kommunalt startlån i din kommune. Ordningen er ikke bare tiltenkt førstegangsetablerere men kan også benyttes av økonomisk vanskeligstilte for å kunne beholde boligen de allerede bor i. Her har ikke en betalingsanmerkning eller to den samme avvisende betydning men forutsetningen om at du skal kunne klare å betjene lånet får selvsagt betydning her også.

Dersom du ikke lykkes med å få refinansiering som beskrevet over, og som absolutt bør være første forsøk på en løsning, så må du se på andre alternativer. Det neste naturlige steg er da å se seg om etter familie og/eller venner som har friverdi i sin bolig og dermed kan stille denne som sikkerhet for ditt topplån. Du kan eventuelt be dem om å stille som kausjonister uten sikkerhet i bolig men det innebærer større risiko for banken med tilsvarende mindre mulighet for å få innfridd lån, dessuten vil du få en mye høyere rente på et slikt lån uten sikkerhet i fast eiendom. Bortsett fra at det ikke er egne verdier som stilles som sikkerhet er fremgangsmåten den samme som i avsnittet over. Du må imidlertid være klar over hva du gjør, dersom det går galt stiller du din familie/ venner i en svært vanskelig situasjon som du selv forsøker å komme ut av, dessuten får jo disse et innblikk i din vanskelige økonomiske situasjon.

Dersom ingen av punktene over er mulig for deg har du straks en mye verre situasjon å løse. Dersom du fortsatt ikke er registrert med betalingsanmerkninger har du en viss mulighet til å refinansiere flere mindre forbrukslån og kredittkortgjeld med et nytt større forbrukslån, noe som vil forbedre situasjonen noe og gjøre din privatøkonomi noe mer oversiktlig. Dersom dette heller ikke er mulig kan forsøke å kontakte kreditorene og be om betalingsutsettelse og nedbetalingsordninger gjerne i kombinasjon med forespørsel om å få redusert gjelden. Her kan det være fornuftig å spørre seg selv om du skal få hjelp av en gjeldsrådgiver eller helst en advokat. Din egen teoretiske kunnskap og økonomiske innsikt er selvsagt noe du bør vurdere her.

Dersom du ikke lykkes med å få til noen av alternativene over og du heller ikke har mulighet til å skaffe ekstra inntekt og betale gjelden ned i overskuelig fremtid kan en offentlig gjeldsordning være en siste utvei. Ta i så fall kontakt med namsmannen i din kommune (på småsteder er det gjerne lensmannen som også er namsmann). I forbindelse med at du søker gjeldsordning må du alltid kunne dokumentere at du i forkant selv, eller ved hjelp av gjeldsrådgiver, har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene.